KINDERNEVENDIENST
Wanneer: Vlak voor de verkondiging gaan alle kinderen van 4 t/m 12 jaar naar de kindernevendienst. Er zijn twee groepen: de grote zaal: 4-8 jaar en de consistorie: 8-12 jaar. Na de verkondiging en een lied komen de kinderen weer terug in de kerk.
We bieden tijdens de bijzondere feestdagen zoals Kerst, Pasen, Biddag, Dankdag altijd iets extra's aan. Meestal gaan we dan met de kinderen eerder naar de kindernevendienst zodat we meer tijd hebben. Biddag en Dankdag vieren we met de kinderen op de zondagmiddag erna tijdens de gehele eredienst.

Doel: Met kindernevendienst willen we de kinderen op hun eigen niveau iets laten ervaren uit de Bijbel.
We volgen de werkmap van "Vertel het maar". Eerst een verhaal uit de Bijbel in eenvoudige taal verteld. Vervolgens bespreken we met de kinderen wat we van het verhaal kunnen leren voor ons eigen leven zoals: Geloven in God en zijn zoon Jezus, hulpvaardigheid, samen delen, vriendelijkheid, aandacht voor elkaar en vergeving. Naast verhalen vertellen worden er ook liedjes gezongen, spelletjes gedaan en knutselwerkjes. De groep van 8-12 jaar maken puzzels en werkbladen.

Leiding: Als kindernevendienst groep vergaderen we ongeveer 4 keer per jaar bij sommigen van ons thuis. Soms worden er voorafgaand aan de kindernevendienst een sketch gedaan door enkele van ons. We hebben allemaal verschillende talenten en die worden op diverse momenten ingezet.

Aantal personen Gemiddeld 7
Wanneer en hoe vaak bij elkaar Iedere zondagmorgendienst
Contactpersoon voor meer informatie Ria van Stappen
KINDERCLUB ADVENTERTJES 6 - 11
Op de club ontmoeten kinderen leeftijdgenoten uit de kerk of uit de buurt. Wie zien geregeld dat vriendjes en vriendinnetjes uit de buurt meekomen. Bij binnenkomst strepen de kinderen hun naam aan op de presentielijst en doen €0,50 in het geldpotje. Met het geld worden materialen gekocht.

Samen starten we de avond met gebed, een bijbelverhaal en het zingen van liederen. De kinderen mogen de liedjes uitkiezen. Er is ook tijd om elkaar leuke belevenissen te vertellen. Vervolgens halen de kinderen om de beurt limonade in de keuken en zetten we de spullen voor de activiteit klaar. De limonade is al snel op en we kunnen starten met een creatieve activiteit. We nodigen de kinderen uit om zelf met ideeën voor een activiteit te komen. Het kunnen knutselwerkjes zijn, puzzels of spelletjes. Daarna ruimen we met elkaar de spullen op, vegen de vloer aan en de gemaakte werkjes worden op tafel verzameld. Voordat de ouders de kinderen komen ophalen, zijn de kinderen veelal druk aan het rondrennen of zoeken een verstopplaats. Het zijn gezellige drukke avonden.

Aantal personen Gemiddeld 10 kinderen, 2 leidsters
Wanneer en hoe vaak bij elkaar Eens per maand op vrijdagavond
(van 18:45 - 20:00 uur)
Contactpersoon voor meer informatie Ellen van Eijsden, Carine in't Veld
CLUB 12 - 15
De club van 12-15 jarigen bestaat nu alweer enkele jaren en dit vinden wij erg fijn dat we met de jeugd verschillende onderwerpen kunnen behandelen.

Veelal worden de onderwerpen door de clubleden zelf voorbereid om zo meer over de materie na te denken en daarna met elkaar te bespreken en na te denken over verschillende vragen die daaruit voortkomen.

We zingen vooraf altijd gezellig een aantal liedjes voordat we aan het onderwerp beginnen en daarna is er altijd nog even tijd om met elkaar de afgelopen 2 weken door te nemen met een lekker chipje en drankje erbij.

Wil je meer weten laat het ons gerust weten!

Aantal personen 5-7
Wanneer en hoe vaak bij elkaar Om de week op vrijdagavond
Contactpersoon voor meer informatie Ria van Stappen
G7
De G7 is een bijbelstudie groep. De naam G7 is in het verleden ontstaan vanuit de groep zelf en staat voor de verschillende thema's binnen het geloof die met een G beginnen. Bijvoorbeeld: God, geloof, gezang, gesprek, gemeenschap, gezelligheid, gebed, etc.

De avonden worden bezocht door mensen uit verschillende kerken (CGK, GKV, PKN, ...). De inleiding wordt door iemand uit de groep voorbereid aan de hand van een bijbelstudieboekje. Meestal zingen we een paar liederen, lezen een stukje uit de Bijbel, praten met elkaar over de Bijbelstudie aan de hand van vragen en bidden met elkaar. Op die manier proberen we elkaar te helpen bij het leven als christen. Er is een ontspannen sfeer en ook volop ruimte voor eigen inbreng. De avonden worden gehouden bij verschillende leden thuis volgens een rooster.

Eens per jaar proberen we ook met elkaar iets gezelligs te doen. Zo zijn we afgelopen jaar met de fluisterboot in Spijkenisse meegegaan.

Aantal personen 8-10
Wanneer en hoe vaak bij elkaar Iedere derde zondagavond van de maand
(van 20:00 - 22:00 uur)
BIJBELSTUDIEGROEP EZECHIËL
Op deze bijbelstudiegroep behandelen we een compleet Bijbelboek. We gaan dit boek vers voor vers en gedeelte voor gedeelte met elkaar door, waardoor we het hele boek in zijn betekenis leren kennen en ook kunnen plaatsen vanuit de tijd waarin het geschreven is en de geschiedenis, die op de achtergrond staat. We zijn begonnen met het boek Markus. Daar hebben we zo'n 4 jaar over gedaan.

Op dit moment zijn we ver in het boek Ezechiël en we denken, dat we ook dit boek binnenkort helemaal behandeld hebben. We begonnen altijd rond 20:00 uur en de locatie verschilt iedere keer. Aan het eind van het seizoen sluiten we het meestal af met een BBQ. Iedereen is van harte welkom!

Aantal personen 12
Wanneer en hoe vaak bij elkaar Eens in de drie weken
GROEIGROEP
Wij vormen niet in die zin een Bijbelstudie groep dat we teksten uit proberen te pluizen.

Het gaat er bij deze groep om,wat kunnen wij ermee in het dagelijks leven. We leren ook n.a.v. een tekst die ter sprake is gekomen, terug te kijken in ons eigen leven naar vergelijkbare situaties. Hoe we toen gereageerd hebben; hebben we toen iets mogen ervaren van God's bemoeienis met onze situatie toen. Dat levert regelmatig verrassingen op. Je leert anders te kijken,zowel naar het verleden als naar het nu.

Ons heeft het geleerd,dat omdat God toen en toen TOCH bij ons was en er wel degelijk de hand in heeft gehad hoe alles gelopen is, dat we er van verzekerd zijn,dat Hij dat in onze nieuwe situatie dat ook zal zijn, zelfs als we daar niets van zien.

De psalmen spreken daar ook van: Wacht op de Here; Ik blijf de Heer verwachten.

En zo leren we ook van elkaars verhalen, hoe God met ons meegegaan is al die tijd. Ook leren we zo elkaar te bemoedigen en mee te leven met elkaar.

Het is in de jaren die we nu draaien een hechte groep geworden en we zien uit naar groei in de breedte (figuurlijk gesproken). Welkom dus.

Aantal personen 5 of 6
Wanneer en hoe vaak bij elkaar Om de week
Contactpersoon voor meer informatie Annette Koster
ONTMOETINGSGROEP
Ontmoetingsgroep is de naam, omdat het echt om ontmoeten gaat je ziet elkaar uiteraard maar je ontmoet elkaar ook in wat je deelt in je geloof in God. Er is gelegenheid om vragen te stellen, en op een onderwerp dieper in te gaan, het wordt ook persoonlijker voor een ieder, maar hoe je het ook went of keert, we komen bij God uit. De rode draad die door deze ontmoetingsavonden loopt is: Wat is de wil van God, hoe wij leven? Wat leert Hij ons in Zijn woord!

Door te beginnen met gebed vragen we om Zijn leiding, we werken met een boekje van het Evangelisch Werkverband, waarvan ieder boekje een eigen thema heeft. Er staat een stukje beschreven diversen vragen (persoonlijke vragen kunnen ook natuurlijk) komen aan de orde en dit alles met verwijzingen die in de Bijbel te vinden zijn en waar we naar op zoek gaan. Leerzame avonden. Met in ons hart altijd weer de vraag: Heer, maak ons vertrouwd met U wil.

We eindigen met gebed en een lied.

Aantal personen 11
Wanneer en hoe vaak bij elkaar Om de week op donderdagavond
Contactpersoon voor meer informatie Piet van Dam
Gereformeerde vrouwenvereniging "Onderzoekt de Schriften".
Wij zijn een Bijbelstudievereniging en komen op donderdagavond één maal in de veertien dagen bijelkaar
om met elkaar een gedeelte uit de bijbel of een vrij onderwerp te bespreken.
Dit seizoen bespreken we de brief aan de Korintiërs.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Bestuur: presidentes :G.Kuurstra -Kleine , F.G.v.d. Lelie-van Delden
             secretaresse : P.F van den Beukel -Voogt
             penningmeesteresse: P.C. Voogt.