Voorganger R.J. Blok
tel: 06-11118124


Scriba samenwerkingsgemeente
T.Toet
per adres:Postbus 1257
3180 AG Rozenburg
Email.scribacgkrozenburg@gmail.com

Het kerkblad voor de gereformeerde Kerk te Rozenburg verschijnt op zondag om de drie weken en is verkrijgbaar in het kerkgebouw.
Het kerkblad wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.
Hoofdredacteur: Ds. R.J. Blok
Redactiesecretariaat: Bert van de Lelie
Email. lcvanderlelie@kpnplanet.nl